Connect nala

Dhammaan qoraalada lagu calaamadeeyay "skynet"