Connect nala

Dhammaan qoraallada ku calaameysan "Jaamacadda Yale"